هر روز!
هر روز!

خمس هدیه ای که بدون استفاده مانده! خمس هدیه ای

خمس هدیه ای که بدون استفاده مانده! خمس هدیه ای

خمس هدیه ای که بدون استفاده مانده!
خمس هدیه ای که بدون استفاده مانده! : خمس هدیه ای که فاقد استفاده مانده! سوال: آیا به هدیه ای که تا سال خمسی فاقد استفاده باقی مانده، خمس تعلّق می گیرد؟ امام خمینی(ره): واجب نیست خمس آن را بدهد. تحریرالوسیله، 1408هـ ق، ص 356، الخامس توضیح المسائل، 1383، ص 231، م 1753 آیة الله اراکی(ره):
: خمس هدیه ای که فاقد استفاده مانده!
به گزارش : باید خمس آن را بدهد. المسائل الواضحه، 1373، ج 1، ص 305، م 1786 توضیح المسائل، 1372، ص 317، م 1786 آیة الله بهجت(ره): بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. وسیلة النجاة، 1423 هـ ق، ج1، ص 392، الخامس توضیح المسائل، 1381، ص 271، م 1377 آیة الله تبریزی(ره): اگر آن هدیه چیز کم یا کوچکی حساب نشود، خمس آن را باید بدهد. منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 327، السابع توضیح المسائل، 1378، ص 261 و 262، م 1762 آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): هبه و هدیه خمس ندارد. اجویة الاستفتائات، 1387، ص 176، س 851 آیة الله خوئی(ره): خمس آن را باید بدهد. منهاج الصالحین (العبادات)، 1410هـ ق، ج1، ص 331، السابع توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 302، م 1762 آیة الله سیستانی(دام ظلّه): خمس آن را باید بدهد. منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 392، السابع توضیح المسائل، 1423هـ ق، ص 338، م 1723 آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): خمس آن را باید بدهد. توضیح المسائل، 1377، ص 342، م 1762 هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج1، ص 276، م 1619 آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه): اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد، لازم است خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد، خمس آن را بدهد. خمس آن را باید بدهد. المسائل الشرعیه1428 ه. ق ص 381 ، م 1761 توضیح المسائل، 1383 ، ج2 ، ص 6 ، م 1762 آیة الله فاضل لنکرانی(ره): احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد. العروة الوثقی مع تعلیقات، 1422 هـ ق، ج 2، ص 190، السابع توضیح المسائل، 1383، ص 292، م 1803 آیة الله گلپایگانی(ره): واجب است خمس آن را بدهد. هدایة العباد، 1413هـ ق، ج1، ص 323، م 1620 توضیح المسائل، 1414 هـ ق، ص 299، م 1762 آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه)  : احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد. العروة الوثقی مع تعلیقات، 1428هـ ق، ج2، ص 228، السابع توضیح المسائل، 1383، ص 278، م 1477 آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه): هدیه خمس ندارد. التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص 238، السابع هزار و یک مساله فقهی، 1383، ج2، ص 101، با استفاده از س 354 آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه): در صورتی که آن (مال) بخشیده شده قدر و قیمت معتنابهی (قابل توجه) نزد مردم داشته باشد، خمس آن را باید بدهد. منهاج الصالحین، 1428، هـ ق، ج 2، ص 368، السابع توضیح المسائل، 1379، ص 518، م 1770

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید