مسیر سبز
مسیر سبز

خودكشي 9 عضو يک خانواده با خوردن سم ایسنا:

خودكشي 9 عضو يک خانواده با خوردن سم
 ایسنا: 9 عضو يك خانواده هندي با مصرف سم دست به خودكشي زدند.

 به گفته پليس هند، اعضاي اين خانواده كه دو نفر از آنان كودك بوده‌اند، يكشنبه شب اقدام به خودكشي كردند.

به گفته پليس هند، در 29 فوريه سال جاري ميلادي، پدر اين خانواده جسد يك مرد 31 ساله را در مزرعه خانه‌اش پيدا كرد.

چند روز بعد برادر مقتول با حضور در اداره پليس ادعا كرد كه اعضاي اين خانواده برادر او را به قتل رسانده‌اند و به همين دليل شكايتي عليه آنان تنظيم كرد.

به گفته پليس زماني كه موضوع شكايت مطرح شد، نزديكان اين خانواده با رفتارهاي خود آنان را تحقير كرده و به آنان لقب «قاتل» دادند.

 بنا بر اعلام پليس يادداشتي در خانه اين خانواده پيدا كرده كه در آن نوشته شده بود: هيچ‌كدام از ما در اين قتل نقشي نداريم اما نمي‌توانيم رفتارهاي تحقيرآميز نزديكان و همسايه‌هايمان را تحمل كنيم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید