مسیر سبز
مسیر سبز

خودکشی یک مرد برای گرفتن سلفی! فارنت: گرفتن عکس

خودکشی یک مرد برای گرفتن سلفی! 
 فارنت: گرفتن عکس

خودکشی یک مرد برای گرفتن سلفی!
فارنت: گرفتن عکس از خود یا همان عکس سلفی، ممکن است گاهی اوقات خطرناک باشد، اما این خطر رابطه مستقیمی با میزان هوشیاری شخص دارد. نکته‌ای که به وضوح می‌توان در مورد Oscar Otero Aguilar مشاهده نمود.این جوان 21 ساله که براثر مصرف مشروبات الکلی از هوشیاری لازم برخوردار نبود در شهر مکزیکوسیتی و درحالی که به همراه دوستانش خوش می‌گذراندند قصد داشت عکس سلفی به همراه اسلحه‌اش بگیرد و در فیس‌بوک قراردهد.

اما نگه داشتن اسلحه برای وی کافی نبود و او به دلیلی نامشخص، اسلحه را مسلح کرد. با صدای شلیک، همسایه‌ها با پلیس تماس گرفتند. آنچه مشاهده می‌شد، Aguilar به همراه آسیب جدی به سر وی بود که همین مسئله باعث مرگ وی شد.

به نظر می‌رسد وی در هنگام تنظیم دوربین و اسلحه، به طور اتفاقی باعث شلیک به سر خود شده است. یکی از دوستان وی نیز در این خصوص دستگیر و دیگری از محل متواری شده است. هنوز هویت مالک اسلحه مشخص نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید