هر روز!
هر روز!

خورشید رویان حریم رسول در قفس ای عجب از

خورشید رویان حریم رسول در قفس 
 
 ای عجب از

خورشید رویان حریم رسول در قفس

ای عجب از این کاروان که تاریخ را مبهوت کرده است! کاروانی که اسیرانش آزادترین آزاده گانند؛ زنجیریانش پای در رکابِ عشق دارند، دخترانش به مردان همیشه روزگار، درس مردانگی و شجاعت می دهند و کودکانش، وجاهت کفر را به تمسخر می گیرند و حیثیت ظلم را یکسره بر باد می دهند .
مرحوم صدر قزوینى در حدائق الانس از امالی صدوق نقل مى‏ کند:
دربان عبیدالله بن زیاد چون اهل بیت رسالت و خورشید رویان حرم ولایت را به بدترین حال وارد کوفه خراب کردند در روز ورود به مجلس ابن زیاد ملعون نبردند بلکه حکم شد که اسیران را به زندان برند و فردا در مجلس عمومی ابن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید