مکان یار
مکان یار

خور خلاصی آدرس: ایران - هرمزگان - جاسک‎ روستای خلاصی از

خور خلاصی آدرس: ایران - هرمزگان - جاسک‎ روستای خلاصی از

خور خلاصی
آدرس: ایران - هرمزگان - جاسک‎ روستای خلاصی

از مناطق دیدنی شهرستان جاسکه، که بسیار زیباست و از جاذبه های گردشگری و طبیعی این منطقه محسوب می شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید