هر روز!
هر روز!

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن
 
اشعار حافظ با صدای موسوی گرمارودی

 
تعبیر فال حافظ:
بسیار به فکر آینده ی خودتان هستید و از سرانجام کاری که می کنید بسیار می ترسید. کم حوصله اید، به خودتان رحم کنید، بی اعتمادی را کنار بگذارید. اگر برای حاجت خویش واقعا" تلاش کرده بشید نتیجه ی آن همان می شود که می خواهید. فرجام کارتان بسیار مبارک و عالی است.
تفسیر فال حافظ 2:
به خوشی ها و شادی های زندگی فکر کن. صبر و حوصله داشته باش. به آنچه داری قانع باش و خوش باش. به حرف های بیهوده ی مردم گوش فرا نده و زندگی خود را ملعبه ی آرزوهای دست نیافتنی نکن.
اختصاصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید