هر روز!
هر روز!

خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
خوش اندام ترین کارگر : عکس های کارگر ساختمانی که یک بدنساز است را در ادامه و در سایت شهر مطلب می بینید. این کارگر ساختمانی عضلات بسیار قوی دارد و همانند یک بدنساز هر روز با استفاده از مصالح ساختمان تمرینات بدنسازی برای قوی تر شدن عضلات انجام می دهد.
به گزارش : یک کارگر ساختمانی به واسطه انتشار تصاویری از بدن عضلانیش در فضای مجازی معروف شده است.این کارگر مهاجر در مرکز استان هوبئی چین بعد از آنکه تصاویری از بدن عضلانی خود و شرح اینکه چگونه توانسته است به این فرم برسد به ستاره این روزهای فضای مجازی تبدیل شده است.
«شی شن وی که ۲۳ ساله است روزانه ۳ تا ۵ هزار آجر را جابه جا می کند و بعد از آن که ویدئویی کوتاه از نحوه بدنسازی خود منتشر کرد تعداد فالورهایش از مرز یک میلیون نفر گذشت.
: خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
عکس کارگر ورزشکار
ورزشکارترین کارگر ساختمانی
عکس کارگر ساختمانی خوشتیپ
 
 
 
 
 
 
عکس های کارگر ساختمانی که یک بدنساز است
عکس خوش اندام ترین کارگر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید