مسیر سبز
مسیر سبز

خوش شانسی در طوفان +عکس ایسنا: طوفان عصر دیروزمتاسفانه خسارت

خوش شانسی در طوفان +عکس 
 ایسنا: طوفان عصر دیروزمتاسفانه خسارت

خوش شانسی در طوفان +عکس
ایسنا: طوفان عصر دیروزمتاسفانه خسارت های زیادی به بار آورد ، اما به نظر می رسد صاحب این خودرو آدم خوش شانسی بوده که درخت این گونه روی ماشینش جا خوش کرده است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید