هر روز!
هر روز!

خیانت بزرگ شرکت های تلفن همراه! امروزه تلفن همراه

خیانت بزرگ شرکت های تلفن همراه! 
 امروزه تلفن همراه

خیانت بزرگ شرکت های تلفن همراه!
امروزه تلفن همراه به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزو لاینفک مناسبات روزمره محسوب می‌شود به طوری که می‌توان ادعا کرد برای بسیاری از افراد زندگی بدون آن امکانپذیر نیست یا دست‌کم مطلوبیتی ندارد. خیانت بزرگ شرکت های تلفن همراه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید