مکان یار
مکان یار

خیریه باز باران (بنیاد خیریه زینب کبری) آدرس: ایران - تهران

خیریه باز باران (بنیاد خیریه زینب کبری) آدرس: ایران - تهران

خیریه باز باران (بنیاد خیریه زینب کبری)
آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان موحد دانش ( اقدسیه)، بعد از چهارراه آجودانیه، کوچه نیلوفر، پلاک۵

طرح نیکوکاری "باز باران" برای حمایت از کودکان بی سرپرست، دانش آموزان و دانشجویان مستعد تحصیلی و مادران سرپرست خانواده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید