هر روز!
هر روز!

دارایی ثابت دارایی ثابت به دارایی مشهودی که در واحد

دارایی ثابت دارایی ثابت به دارایی مشهودی که در واحد

دارایی ثابت
دارایی ثابت به دارایی مشهودی که در واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای ماهیتی دائمی یا نسبتاً ثابت است، گفته می‌شود. دارایی‌های مذکور، به استثنای زمین به مرور فرسوده و یا در اثر گذشت زمان غیر قابل استفاده می‌شوند. در این صورت اصطلاحاً گفته می‌شود که دارایی‌ها مستهلک شده‌اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید