هر روز!
هر روز!

دارویی موثر برای درمان سرفه و سرماخوردگی : دارویی موثر

دارویی موثر برای درمان سرفه و سرماخوردگی : دارویی موثر

دارویی موثر برای درمان سرفه و سرماخوردگی
: دارویی موثر برای درمان سرفه و سرماخوردگی
: بی شک با خواص گل گاوزبان آشنا هستید اما طی تحقیقات به عمل آمده درمان نوین گل گاو زبان در سرماخوردگی نیز کشف شده است.
 
به گزارش : گل گاوزبان یک گیاه علفی به طول ۷۰ -۴۰ سانتی متر است. این گیاه در مزارع و گاهی زمین های بایر می روید. منشأ اولیه آن دمشق بوده است. از تجزیه شیمیایی این گیاه مهم ترین ماده ای که به دست می آید نیترات دو پتاس می باشد و بیشتر خواص آن مربوط به این ماده است. گل گاوزبان دارای طبیعت گرم و اثر نشاط آور، مقوی تمام بدن و آرامش بخش است.
در معالجه تب های دانه ای مانند سرخک، آبله مرغان مصرف دم کرده آن با لیموعمانی اثر شفابخشی دارد. این دم کرده در درمان درد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید