هر روز!
هر روز!

داستانک: ارزش زندگی – داستانک: ارزش زندگی – : داستانک:

داستانک: ارزش زندگی – داستانک: ارزش زندگی – : داستانک:

داستانک: ارزش زندگی –
داستانک: ارزش زندگی – : داستانک: ارزش زندگی – روزی مردی جان خود را به خطر انداخت تا جان پسر بچه ای را که در دریا در حال غرق شدن بود نجات دهد. اوضاع آنقدر خطرناک بود که همه فکر می کردند هر دوی آنها غرق می شوند. و اگر غرق نشوند حتما در بین صخره ها تکه تکه خواهند شد. ولی آن مرد با تلاش فراوان پسر بچه را نجات داد. آن مرد خسته و زخمی پسرک را…
: داستانک: ارزش زندگی –
به گزارش : به نزدیک ترین صخره رساند. و خود هم از آن بالا رفت. بعد از مدتی که هر دو آرامتر شدند. پسر بچه رو به مرد کرد و گفت: «از اینکه به خاطر نجات من جان خودت را به خطر انداختی متشکرم» مرد در جواب گفت: «احتیاجی به تشکر نیست. فقط سعی کن طوری زندگی کنی که زندگی ات ارزش این نجات دادن را داشته باشد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید