هر روز!
هر روز!

داستانک: چاله داخل شهر داستانک: چاله داخل شهر : داستانک:

داستانک: چاله داخل شهر داستانک: چاله داخل شهر : داستانک:

داستانک: چاله داخل شهر
داستانک: چاله داخل شهر : داستانک: چاله داخل شهر
: داستانک: چاله داخل شهر
:  
در یکی از خیابان های اصلی شهری چاله ای بود که باعث بروز حوادث متعدد برای شهروندان می شد. مدیران شهر طی جلسه هایی بر آن شدند که مشکل را حل کنند. مدیر اول گفت: باید آمبولانسی همیشه در کنار چاله آماده باشد تا مصدومین را به بیمارستان برساند! مدیر بالاتر گفت: نه، وقت تلف می شود. بهتر است بیمارستانی در کنار چاله احداث کنیم!! مدیر ارشد گفت: نه، بهترین کار آن است که این چاله را پر کنیم و چاله مشابهی در نزدیکی بیمارستان احداث کنیم!!!
به گزارش : جایی که مدیرانش احمق باشند اگر تمام امکانات را هم داشته باشند مشکلاتشان حل نخواهد شد…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید