هر روز!
هر روز!

داستان آموزنده وجود خدا : داستان آموزنده داستان حکایت داستان

داستان آموزنده وجود خدا 
 : داستان آموزنده داستان حکایت داستان

داستان آموزنده وجود خدا
: داستان آموزنده داستان حکایت داستان پندآموز داستان باحال
داستان آموزنده وجود خدا : داستان آموزنده وجود خدا
: داستان آموزنده وجود خدا

به گزارش : شبی از شب ها مردی خواب عجیبی دید, او دید که در عالم رویا پابه پای خداوند روی ماسه های ساحل دریا قدم می زند و در همان حال در آسمان بالای سرش خاطرات دوران زندگیش به صورت فیلمی در حال نمایش است.
او که محو تماشای زندگیش بود ناگهان متوجه شد که گاهی فقط جای پای یک نفر روی شن ها دیده می شود و آن هم وقت هایی است که او دوران پردرد و رنج زندگیش را طی می کرده است.
بنابراین با ناراحت به خدا که در کنارش راه می رفت رو کرد و گفت : پروردگارا … تو فرموده بودی که اگر کسی به تو روی آورد و تو را دوست بدارد, در تمام مسیر زندگی کنارش خواهی بود و او را محافظت خواهی کرد.
پس چرا در مشکل ترین لحظات زندگی ام فقط جای پای یک نفر وجود دارد, چرا مرا در لحظاتی که به تو سخت نیاز داشتم, تنها گذاشت ؟ خداوند لبخندی زد و گفت بنده ی عزیزم من دوستت دارم وهرگز تو را تنها نگذاشته ام.
زمان هایی که در رنج و سختی بودی من تو را روی دستانم بلند کرده بودم تا به سلامت از موانع و مشکلات عبور کنی !
مجله شمال گردی
آرشیو ⇐ داستان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید