iTech news
iTech news

داستان ادامه‌دار کشمکش پلیس و دفاتر اسناد رسمی صحبت‌های

داستان ادامه‌دار کشمکش پلیس و دفاتر اسناد رسمی 
 صحبت‌های

داستان ادامه‌دار کشمکش پلیس و دفاتر اسناد رسمی
صحبت‌های دیروز سردار منتظرالمهدی سخنگوی ناجا در خصوص قانونی بودن اقدام پلیس در سند رسمی خواندن برگ سبز خودرو، واکنش نسبتا تند فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس را در پی داشته است. وی با مجرمانه خواندن این ادعا که برگ سبز صادره از طرف پلیس به‌عنوان سند رسمی شناخته می‌شود، به خبرنگاران گفت:بر خلاف ادعای نیروی انتظامی، هیچ تأییدیه‌ای از طرف مجلس در خصوص قانونی بودن صدور برگ سبز به‌عنوان سند از طرف پلیس تاکنون صادر نشده است. لذا برگ سبز خودرو که از طرف نیروی انتظامی صادر می‌شود، به‌عنوان سند نقل و انتقال مورد قبول نیست. طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، همکاری‌های لازم با سازمان ثبت اسناد کشور جهت استقرار دفاتر رسمی در مراکز تعویض پلاک انجام شده و همچنان ملاک شناسایی مالکیت خودروها در مراکز تعویض پلاک تنها اسناد تنظیم‌شده در دفاتر رسمی خواهد بود.
بر خلاف ادعای نیروی انتظامی، هیچ تأییدیه‌ای از طرف مجلس در خصوص قانونی بودن صدور برگ سبز به‌عنوان سند از طرف پلیس تاکنون صادر نشده است. لذا برگ سبز خودرو که از طرف نیروی انتظامی صادر می‌شود، به‌عنوان سند نقل و انتقال مورد قبول نیست. طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، همکاری‌های لازم با سازمان ثبت اسناد کشور جهت استقرار دفاتر رسمی در مراکز تعویض پلاک انجام شده و همچنان ملاک شناسایی مالکیت خودروها در مراکز تعویض پلاک تنها اسناد تنظیم‌شده در دفاتر رسمی خواهد بود.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب با اشاره به شکایت رسمی انجمن دفاتر رسمی و سردفتران از پلیس به علت انحصارطلبی، در این زمینه اذعان داشت:کمیسیون اصل ۹۰ پس از بررسی‌های لازم، رأی‌ به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داده است. از طرف دیگر قوه قضاییه نیز طبق بخشنامه‌ای رسمی تنها نقل و انتقال در این دفاتر را دارای اعتبار دانسته، لذا برگ سبز پلیس اعتبار سند رسمی را ندارد. همچنین معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نیز رأی کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه را تأیید کرده است.
کمیسیون اصل ۹۰ پس از بررسی‌های لازم، رأی‌ به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داده است. از طرف دیگر قوه قضاییه نیز طبق بخشنامه‌ای رسمی تنها نقل و انتقال در این دفاتر را دارای اعتبار دانسته، لذا برگ سبز پلیس اعتبار سند رسمی را ندارد. همچنین معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نیز رأی کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه را تأیید کرده است.
تجری در واکنش به صحبت‌های مسئولان نیروی انتظامی مبنی بر سند رسمی بودن برگ سبز صادره از طرف پلیس، اعلام کرد:متأسفانه شاهد برخی اظهارات نسنجیده از طرف پلیس هستیم که نه‌تنها قابلیت تعقیب قضایی به جهت تشویش اذهان عمومی را دارد، بلکه این نوع صحبت‌ها باعث عدم تأمین حقوق دولتی می‌شود؛ از این‌رو این حق برای مسئولان و دفاتر رسمی وجود دارد تا نیروی انتظامی را تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
متأسفانه شاهد برخی اظهارات نسنجیده از طرف پلیس هستیم که نه‌تنها قابلیت تعقیب قضایی به جهت تشویش اذهان عمومی را دارد، بلکه این نوع صحبت‌ها باعث عدم تأمین حقوق دولتی می‌شود؛ از این‌رو این حق برای مسئولان و دفاتر رسمی وجود دارد تا نیروی انتظامی را تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
در همین حال محمدرضا دشتي اردكاني، رئیس كانون سردفتران و دفترياران نیز در واکنش به ادعای نیروی انتظامی در این زمینه با تأکید مجدد بر الزام مراجعه به دفاتر رسمی جهت نقل و انتقال خودرو، اعلام کرد:اسفندماه گذشته رئیس محترم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای قضایی و ثبتی اعلام کردند که برگ سبز خودرو، سند نبوده و تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مالکیت خودرو به اثبات می‌رسد. دستور قوه قضاییه فصل‌الخطاب است و امیدوارم همه دوستان مانند ما حقوق‌دان‌ها به قانون‌ پایند باشند و به دلخواه خود قوانین را تفسیر نکنند.
اسفندماه گذشته رئیس محترم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای قضایی و ثبتی اعلام کردند که برگ سبز خودرو، سند نبوده و تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مالکیت خودرو به اثبات می‌رسد. دستور قوه قضاییه فصل‌الخطاب است و امیدوارم همه دوستان مانند ما حقوق‌دان‌ها به قانون‌ پایند باشند و به دلخواه خود قوانین را تفسیر نکنند.
دشتي اردكاني با تأکید بر این مطلب که هر ۳ قوه مجریه، قضاییه و مقننه بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارند، در ادامه افزود:برگ سبز صادره از طرف پلیس سند رسمی به شمار نمی‌آيد. در این زمینه بازپرس شعبه سوم دادسرای نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز طی دستوری به پلیس اعلام کرده است که تمامی اطلاعیه‌هایی که دارای مضمون «عدم نیاز مراجعه طرفین معامله خودرو به دفاتر رسمی» است، باید در کمترین زمان ممکن از مراکز تعویض پلاک جمع‌آوری شود. لذا تشویق مردم به عدم حضور در دفاتر اسناد رسمی جرم بوده و این حق برای ما وجود دارد تا در صورت ادامه این روند از نیروی انتظامی شکایت کنیم.
برگ سبز صادره از طرف پلیس سند رسمی به شمار نمی‌آيد. در این زمینه بازپرس شعبه سوم دادسرای نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز طی دستوری به پلیس اعلام کرده است که تمامی اطلاعیه‌هایی که دارای مضمون «عدم نیاز مراجعه طرفین معامله خودرو به دفاتر رسمی» است، باید در کمترین زمان ممکن از مراکز تعویض پلاک جمع‌آوری شود. لذا تشویق مردم به عدم حضور در دفاتر اسناد رسمی جرم بوده و این حق برای ما وجود دارد تا در صورت ادامه این روند از نیروی انتظامی شکایت کنیم.
  دیروز سخنگوی ناجا اعلام ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید