هر روز!
هر روز!

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 016 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 016 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 016
: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 016


 
کلام آدمی عصای جادویی اوست که به افسون و قدرت الهی مسلح شده است. عیسی مسیح نیز به اهمیت این قدرت اشاره کرده است.«بر اساس کلام تان مورد بخشش خداوند و بر همین مبنا مورد خشم و غضب او قرار خواهید گرفت» و همین طور :«مرگ و حیات در اسارت زبان تان است.»
به گزارش : بنابراین انسان می تواند با یک حرکت عصای جادویی کلام شرایط نامطلوب را دگرگون کند یعنی شادی جای اندوه را می گیرد و بیماری جایش را به تندرستی می دهد و در عوض کاستی ها، فراوانی ظاهر می شود.
 
زنی از من خواست که برای رونق یافتن زندگی اش دعا کنم. دار و ندار او در این دنیا فقط دو دلار بود. گفتم:«با اندیشه ی آن که کیف جادویی پروردگار از آن توست، به این پول برکت می دهیم. پول داخل آن هرگز تمام نمی شود. به شیوه ای اعجاب انگیز و به مرحمت خداوند، هر چقدر که خرج کنی بلافاصله پر از پول می شود. کیفت را پر از پول می بینم، پر از اسکناس ها و چک های رنگارنگ و سکه های طلا و نقره، انگار از فرط پربودن دارد می ترکد!»
 
زن گفت: «حس می کنم که کیفم سنگین شده است.» و قلبش چنان مالامال از ایمان شد که یک دلار از پولش را به عنوان هدیه به من داد! با اندیشه ی آن که رد آن هدیه، تأییدی بر تنگدستی او می باشد. هدیه اش را قبول و تأکید کردم که نعمت های پروردگار منتها ندارند و حاصل آن ایمان بی چون و چرا و قدرت کلام، یک هدیه ی شش هزار دلاری برای آن زن بود! که چند روز بعد آن را دریافت کرد. تأکید بر کیف جادویی خیلی قدرتمند است چرا که باعث پدید آمدن تصویر زنده ای در ذهن می شود. محال است که با استفاده از کلماتی همچون «پر از» و «سرشار از» تصویر کیف پر از پول در ذهن تان تداعی نشود.
 
نیروی تخیل، نیرویی خلاق است و گزینش و واژه هایی که یک تصویر روشن از خواسته ی تحقق یافته را در ذهن تداعی کنند کاری پراهمیت است.
هرگز به زور خواسته ای را مجسم نکنید. بگذارید نظر الهی در هشیاری تان جرقه بزند. این گونه است که در راستای خواست الهی گام برمی دارید.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید