مسیر سبز
مسیر سبز

دامی برای مادر پير يک محكوم حبس ابدی روزنامه

دامی برای مادر پير يک محكوم حبس ابدی
 روزنامه ایران:  مرد بنگاه‌دار وقتي گريه‌هاي مادر پير يك محكوم حبس ابدي را ديد وعده داد اين حكم سنگين را بشكند. اين شياد در جلسه بازجويي داستاني براي بي‌گناهي‌اش تعريف كرد غافل از اينكه پيامك‌هايش پرده از فريبكاري‌هايش برمي‌دارد.
 
 اوايل مهر ماه سال 90 در دادگاه انقلاب ورامين گريه‌هاي مادري نشان از حكم سنگين براي پسر گناهكارش داشت.

مادر دلسوز كه با گريه و التماس از قاضي پرونده مي‌خواست كه حكم ابد پسرش را بشكند بي‌نتيجه روي صندلي در راهرو دادگاه نشسته بود كه مردي براي آرام كردن مادر گريان در كنارش نشست.

مرد مهربان 44 ساله بود كه پيرزن را دلداري داد و وقتي شنيد پسرش به خاطر حمل مواد مخدر به حبس ابد محكوم شده است به طراحي توطئه شومي دست زد.

مرد فرصت‌طلب به بهانه كمك در شكستن حكم پسر پيرزن قراري در دفتر بنگاه مسكن در ورامين گذاشت.

پيرزن كه به دنبال راه حلي براي نجات پسرش از زندان بود به همراه يكي از بچه‌هايش به سر قرار به ورامين رفت. مرد فريبكار با ديدن پيرزن ادعا كرد آشنايي در دادگاه و قوه قضائيه دارد كه مي‌تواند حكم حبس ابد را بشكند.

وي با چرب‌زباني گفت: در ازاي دريافت 25 ميليون تومان مي‌تواند خنده را بر چهره پيرزن گريان بنشاند و پسرش را خيلي زود از پشت ميله‌هاي زندان نجات دهد.

مادر دلسوز كه همه اميدش به مرد حيله‌گر بود با گرفتن پول نزول توانست بعد از يك ماه دوندگي 15ميليون تومان را به اين مرد مرموز بدهد و قرار شد 10 ميليون تومان نيز بعد از شكسته شدن حكم حبس ابد پسرش به وي پرداخت كند.

پيرزن در زمان پرداخت پول تنها يك برگ رسيد از مرد بنگاه‌دار گرفت.

ثانيه‌شماري‌هاي پيرزن براي شكستن حكم سنگين پسر افيوني‌اش با تماس‌هاي دلگرم‌كننده مرد فريبكار همراه بود.

10 ماه پس از آن پيرزن با دنيايي از شادي و اميدواري براي پيگيري پرونده پسرش به دادگاه اجراي حكم رفت اما متوجه شد حتي هيچگونه اعتراضي براي حكم پسرش صادر نشده و بعد از اين همه اميدواري متوجه شد در دام مرد حيله‌گر افتاده است.

روز يكم خردادماه سال‌جاري پيرزن كه متوجه كلاهبرداري شده بود به شعبه 2 بازپرسي دادسراي ورامين پاي گذاشت و از قاضي كوهپايه براي دستگيري مرد كلاهبردار كمك خواست. با ادعاهاي اين زن بازپرس كوهپايه دستور داد تا مأموران مرد كلاهبردار را رديابي كنند.
مأموران تجسس‌هاي اطلاعاتي توانستند، جعفر 44ساله را در خانه‌اش در ورامين شناسايي و روز هفتم شهريورماه سال‌جاري دستگير كنند.

با دستور بازپرس كوهپايه ، جعفر به زندان انتقال داده شد و اين در حالي بود كه روز 8 مهرماه مرد حيله‌گر اصرار بر بيگناهي داشت.

جعفر در جلسه بازپرسي به قاضي كوهپايه گفت: من هيچگونه پيشنهادي براي شكستن حكم پسر اين پيرزن نداده‌ام و حدود 10 ميليون تومان از اين خانواده گرفتم تا با پول دريافتي كار كرده و سودش را به آنها پرداخت كنم و براي اطمينان دادن به آنها يك رسيد 15 ميليوني نوشتم و آنها خودشان به دفتر بنگاهم آمدند.

اين در حالي است كه شواهد و مدارك نشان از وعده دادن جعفر به مادر نگران دارد و در چند پيامك تلفني مرد حيله‌گر ادعا داشته كه با پسر زنداني ملاقات كرده و پيگير كارهايش است و تحقيقات براي پيگيري‌هاي بيشتر ادامه دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید