هر روز!
هر روز!

دانستنی ها درمورد استروئید در بدنسازی : دانستنی ها درمورد

دانستنی ها درمورد استروئید در بدنسازی : دانستنی ها درمورد

دانستنی ها درمورد استروئید در بدنسازی
: دانستنی ها درمورد استروئید در بدنسازی
استروئیدها، گروهی از ترکیبات آلی هستند که هورمون مردانه یعنی تستوسترون را افزایش می دهند. بیش از ۵۰ سال است که استروئیدها در فعالیت های ورزشی استفاده می شوند. اساسا استروئیدها، تستوسترون مصنوعی هستند. از آنجا که مصرف کنندگان استروئید مت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید