هر روز!
هر روز!

دانشمندان ایرانی در ناسا - مجله علمی ایران : دانشمندان

دانشمندان ایرانی در ناسا - مجله علمی ایران : دانشمندان

دانشمندان ایرانی در ناسا - مجله علمی ایران
: دانشمندان ایرانی در ناسا

به گزارش :

سازمان ملی هوانوردی و فضایی National Aeronautics and Space Agency و به اختصار ناسا، سازمان فضایی ملی ایالات متحده آمریکا است. ناسا امروزه در بسیاری از طرح ها و پروژه های علمی و به خصوص در زمینه علوم ستاره شناسی و فضایی، گام هایی استوار و محکمی را برمی دارد. از شناسا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید