مسیر سبز
مسیر سبز

دانش‌آموزی که همكلاسش را كشت درگيري 2 دانش‌آموز دبيرستاني

دانش‌آموزی که همكلاسش را كشت 
 درگيري 2 دانش‌آموز دبيرستاني

دانش‌آموزی که همكلاسش را كشت
درگيري 2 دانش‌آموز دبيرستاني در جنوب كاليفرنيا در آمريكا به مرگ يكي از آنها انجاميد.به گفته مدير مدرسه، ‌اين دو دانش‌آموز 17 و 18 ساله در زنگ ناهار با هم درگير شدند.

پليس كه از افشاي نام اين دو دانش‌آموز خودداري كرد، گفت: يكي از دو دانش‌آموز به ديگري حمله كرد و او را روي زمين انداخت سپس با چند ضربه چاقو او را كشت.

به گفته پليس، دانش‌آموز مجروح سريعا به بيمارستان منتقل شد، اما در آنجا جان داد.

همچنين مدير مدرسه و چند نفر از دانش‌آموزان بر اثر ضربات چاقوي ضارب، جراحت‌هاي جزيي ديدند.

پليس در حال بررسي انگيزه دانش‌آموز از ارتكاب اين قتل است.

منبع : ایسنا
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید