هر روز!
هر روز!

دختر شایسته آمریکا انتخاب شد دختر شایسته آمریکا انتخاب شد

دختر شایسته آمریکا انتخاب شد 
 دختر شایسته آمریکا انتخاب شد

دختر شایسته آمریکا انتخاب شد
دختر شایسته آمریکا انتخاب شد
دختر شایسته آمریکا برنده مسابقات رقص در بالیوود هم بوده است. Nina Davuluri اولین دختر هندی از شهر New Jersey است که دختر شایسته آمریکا شده است. همچنین او برنده مسابقات رقص بالیوود هم بوده است.

 

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید