هر روز!
هر روز!

درباره ساختار کره زمین بیشتر بدانیم : درباره ساختار کره

درباره ساختار کره زمین بیشتر بدانیم : درباره ساختار کره

درباره ساختار کره زمین بیشتر بدانیم
: درباره ساختار کره زمین بیشتر بدانیم
ساختار کره زمین بصورت لایه لایه است که از پوسته یعنی محل زندگی ما شروع می شود و به داخلی ترین قسمت یعنی هسته مذاب ختم می گردد. همانطور که از آموخته های خود در کلاس زمین شناسی به یاد دارید، زمین از لایه های مختلفی ساخته شده است. هر چقدر به سمت مرکز سیاره حرکت کنید،
 
به گزارش : فشار و گرما شدیدتر می شود. خوشبختانه، برای ما که روی پوسته زندگی می کنیم (بیرونی ترین لایه)، دما نسبتا پایدار و مطلوب است.

تصویری هنری از لایه ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید