هر روز!
هر روز!

درختان بن‎سای مظهر زیبای طبیعت -تصاویر : درختان بن‎سای مظهر

درختان بن‎سای مظهر زیبای طبیعت -تصاویر : درختان بن‎سای مظهر

درختان بن‎سای مظهر زیبای طبیعت -تصاویر
: درختان بن‎سای مظهر زیبای طبیعت +تصاویر
: در کنار زیبایی و سهولت نگهداری در منزل، درختان بن سای استرس و نگرانی را از شما دور می کنند، هوا را تصفیه کرده و در عین حال با تغییر فصول، هر بار در همراهی با طبیعت به شکلی بیننده را به حیرت می اندازند.

به گزارش : در واقع قدمت کاشت این درختان به هزاران سال قبل باز می گردد. چینی ها نخستین مردمی بودند که به این شیوه از باغبانی رو آورده و این درختان را در قالب هنر باستانی “مینیاتوری کردن چشم اندازهای طبیعت”( Penzai or Penjing) و در گلدان هایی کوچک پرورش دادند. بعده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید