هر روز!
هر روز!

دردسرهای حواس پرت - مجله تصویر زندگی : دردسرهای حواس

دردسرهای حواس پرت - مجله تصویر زندگی : دردسرهای حواس

دردسرهای حواس پرت - مجله تصویر زندگی
: دردسرهای حواس پرت
: دردسرهای حواس پرت
چرا نمی تواند آرام باشد؟ چرا نمی تواند تمرکز داشته باشد؟ چرا مدام وسط حرف دیگران می پرد؟ چرا این قدر حرف می زند؟ این ها نگرانی های والدینی است که کودکان کم توجه دارند.
به گزارش : نقص توجه وضعیتی است که عمیقاً بر روی توانایی یک فرد برای موفقیت در خانه، مدرسه، کار و روابط اجتماعی تأثیر می گذارد. گرچه تشخیص به عهده پزشک است اما افزایش آگاهی والدین در کنترل و درمان بسیار موثر است. چرا که نحوه رفتار والدین می تواند در تقویت یا تضعیف رفتارهای کودکانِ کم توجه موثر باشد.
خانواده باید یاد بگیرد از روش های رفتاری استفاده کند و مستقیماً در کمک کردن به کو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید