مطالب جالب!
مطالب جالب!

دردسر مایکل جکسون برای باشگاه فوتبال تاتنهام نصب مجسمه "مایکل

دردسر مایکل جکسون برای باشگاه فوتبال تاتنهام 
 نصب مجسمه "مایکل

دردسر مایکل جکسون برای باشگاه فوتبال تاتنهام
نصب مجسمه "مایکل جکسون"، خواننده فقید آمریکایی، در ورزشگاه فولهام جنجال آفرین شد. محمد الفاید، رئیس باشگاه الفاید، امروز یکشنبه از مجسمه مایکل جکسون در ورزشگاه "کراون کاتج" پرده برداشت که این موضوع نارضایی برخی از هواداران فولهام را در پی داشت. الفاید خطاب به هواداران ناراضی گفت هر کس این مجسمه را دوست ندارد برود به جهنم و طرفدار تیم دیگری شود. مالک باشگاه فولهام دوستی نزدیکی با مایکل جکسون که در سال 2009 درگذشت، داشت. بر پایه گزارش ساکرنت، الفاید در پاسخ به اعتراض برخی هواداران گفت: چه چیز این کار عجیب است؟ هواداران فوتبال به این مجسمه عشق خواهند ورزید.   اگر بعضی از هوادران احمق از چنین هدیه ای استقبال نمی کنند و ارزش آن را نمی فهمند بهتر است به اعتقاد من بروند طرفدار چلسی و یا تیم دیگری شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید