هر روز!
هر روز!

دردهای دندانی با منشا غیردندانی! دردهای دندانی با منشا

دردهای دندانی با منشا غیردندانی! 
 
 دردهای دندانی با منشا

دردهای دندانی با منشا غیردندانی!

دردهای دندانی با منشا غیردندانی! : دردهای دندانی با منشا غیردندانی!
: دردهای دندانی با منشا غیردندانی!
: به گزارش : ماهنامه پیام یاقوت - دکتر علی مرسلی*: گاهی ما دندانپزشکان در پیدا کردن علت درد بیمار با مشکلات و سردرگمی مواجه می شویم. درد دندانی با منشا غیردندانی در خود عبارتش حاوی پارادوکس است! چرا که ما با درد دندانی مواجه هستیم که در اصل درد دندان نیست! اینکه چرا در ناحیه فک و صورت، دردها ماهیت پیچیده ای دارند، خود مبحث مفصلی است. ولی تشخیص منشا درد در ناحیه فک و صورت و حداقل افتراق درد دندانی از درد غیردندانی بر عهده دندانپزشکان است و بد نیست دندانپزشکان در این مورد اطلاعاتی کلی داشته باشند. * همیشه اولین اقدامات تشخیصی ما در بیمارانی که با شکایت دندان درد به ما مراجعه کرده اند. حتی وقتی تشخیص می دهیم که با توجه به شرح حال عامل ممکن است دندانی نباشد، یافتن عامل دندانی با تست دندان ها و معاینه است. مشکلات دندانی با تست دندان ها و معاینه است. مشکلات دندانی تشخیص داده می شوند اما شکایت اصلی بیمار ممکن است متف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید