هر روز!
هر روز!

درست کردن جاسوزنی کدو تنبل درست کردن جاسوزنی کدو تنبل

درست کردن جاسوزنی کدو تنبل 
 درست کردن جاسوزنی کدو تنبل

درست کردن جاسوزنی کدو تنبل
درست کردن جاسوزنی کدو تنبل : درست کردن جاسوزنی کدو تنبل
: درست کردن جاسوزنی کدو تنبل
یران :با استفاده از نمد ها می توانیم جا سوزنی های مینیمال درست کنیم تا سوزن هایمان گم نشوند
بنا به گزارش : وسایل لازم : نمد رنگی نخ و سوزن میخ مراحل ساخت :

مقداری نمد را جدا کرده و به شکل دایره آن را حالت می دهیم

از وسط دایره نخ ها را با فاصله  از هم، دورِ دایره می پیچانیم نمد سبز رنگ را به بالای کدو نصب می کنیم
از وسط دایره نخ ها را با فاصله  از هم، دورِ دایره می پیچانیم تا مانند تصویر بالا شود، و مقداری نمد سبز رنگ را لوله کرده و به بالای کدو نصب می کنیم.
نکته:
برای نصب قسمت سبز رنگ به بدنه کدو، احتیاج به نخ و سوزن نداریم زیرا بافت نمدها به راحتی به هم متصل می شوند، و با میخ و یا ابزار نمد آن را به بدنه کدو متصل می کنیم.

حالا می توانیم سوزن هایمان به کدو کوچک نصب کنیم تا گم نشوند

منبع : berdook.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید