هر روز!
هر روز!

درست کردن دستبند گره دار درست کردن دستبند گره دار

درست کردن دستبند گره دار درست کردن دستبند گره دار

درست کردن دستبند گره دار
درست کردن دستبند گره دار این دستبندهای اسپورت را با بند کفش و چندین گره ساده می توان تهیه کرد. وسایل مورد نیاز : •     بند کفش یا بند پلاستیکی 2.5 متری نارنجی •     بند  پلاستیکی یا بند کفش 61 سانتی متری •     فندک •     دو قلاب 10 میلی متری •     سگک روش کار :
1. دو طرف بند یا نوارهای پلاستیکی را با فندک ذوب کنید تا سفت و جمع شوند و نخ های آن از هم باز نشود. 2. بند نارنجی را از وسط تا کنید. سمت تا شده (بسته) نوار را از حلقه قلابی عبور دهید و با انتهاهای باز نخ آن را به قلاب گره بزنید و محکم کنید. 3. انتهای دیگر نوار را که در وسط قرار دارد را نیز قلاب دیگر وصل کنید و در انتها گیره قفل دار بزنید. 4. دستبند را روی سطح صاف بگذارید. یک انتهای باز نوار را از داخل دو نوار مرکزی عبور دهید. نوار سمت چپ را از زیر دو نوار وسط و روی نوار سمت راست، بیرون بیاورید.
5. نوار سمت راست را از زیر دو نوار وسط و روی نوار سمت چپ، بیرون بیاورید.
6. نوار سمت چپ را از روی نوارهای وسطی از داخل سوراخ میان نوار سمت راست و مرکز  بیرون بکشید. هر دو طرف را محکم بکشید تا کاملا سفت و محکم شوند. مراحل 5 تا 6 را تا نزدیک انتهای کار تکرار کنید.
7. گره زدن را در فاصله 5 سانتی متری از انتها متوقف کنید.
8. دستبند را بر گردانید. نواری با رنگ متضاد به نوارهای مرکزی گره بزنید. مراحل 5 تا 6 را تکرار کنید.
9. هنگامی که دو بند به یکدیگر می رسند، دست از گره زدن بردارید. انتهای آنها را مطابق عکس به هم وصل کنید.
 
10. دو انتهای بندها را گره بزنید و اضافه آن را با فندک آب کنید تا به اصطلاح در نرود.
منبع : bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید