هر روز!
هر روز!

درست کردن پیشی نمدی درست کردن پیشی نمدی

درست کردن پیشی نمدی 
 درست کردن پیشی نمدی

درست کردن پیشی نمدی
درست کردن پیشی نمدی
این پیشی کوچولو هم می تواند هدیه و یا حتی عیدی جالبی برای کوچولوها باشد !!!
 

25 سانت فوتر یا هر پارچه دیگر ،یک تکه روبان برای دور گردن پیشی،یک زنگوله کوچولو.
 
منبع : aftab92.mihanblog.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید