مسیر سبز
مسیر سبز

درس خواندن چینی ها با اعمال شاقه! +عکس تاپ ناپ:

درس خواندن چینی ها با اعمال شاقه! +عکس 
 تاپ ناپ:

درس خواندن چینی ها با اعمال شاقه! +عکس
تاپ ناپ: همانطور که در عکس ها مشاهده میشود در این دبستان چینی برای دور نگاه داشتن سر کودکان از روی کتاب از میله های مخصوصی استفاده میشود.

این عمل باعث جلوگیری از صدمه وارد شدن به چشم کودکان میگردد. از طرف دیگر برای درست ایستادن هم ترفند هایی بکار گرفته میشود که در عکس های این آلبوم خواهید دید.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید