هر روز!
هر روز!

درس عاشقی را از امیر عشق بیاموز مرگ و

درس عاشقی را از امیر عشق بیاموز 
 
 مرگ و

درس عاشقی را از امیر عشق بیاموز

مرگ و شهادت عرصه ای است که در نگاه امیر المۆمنان علیه السلام جایگاه خاصی دارد و با در نظر گرفتن آن می توان به جلوه های دیگر از سیره عبادی حضرت وقوف یافت.حضرت امیر علیه السلام خبر شهادت خویش را از زبان رسول خدا صلی الله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید