هر روز!
هر روز!

درمان بیماری گناه : درمان بیماری گناه بیماریها, دانستنیهای

درمان بیماری گناه : درمان بیماری گناه 
 بیماریها, دانستنیهای

درمان بیماری گناه
: درمان بیماری گناه
بیماریها, دانستنیهای پزشکی 2 دیدگاه 731 بازدید
به گزارش : حضرت امیر المومنین علی ( ع ) خدایت رحمت کند آیا برای درد گناه داروئی آورده ای ؟ طبیب مگر، گناه درد یا بیماری است. حضرت امیر المومنین علی (ع) آری گناه بیماری است و مردم را به زحمت انداخته است. بلی از اینجا برخیز و به بوستان ایمان برو چون وارد شدی مقداری از ریشه درخت نیت و دانه های پشیمانی و قدری از درخت توبه و تخم ورع و میوه فهم و اندوه از شاحه های یقین و مغز اخلاص و پوست اجتهاد و مقداری هم از ساقه های انابه و زهر برگردان تواضع گرفته همه را به حواس جمع و با دلی متوجه و فهمی سرشار، با انگشتان تصدیق و کف توفیق میان طشت تحقیق می ریزی و با آب چشمانت شستشو می دهی و آنگاه تمام را در دیگ امید ریخته و با آتش اشتیاق می جوشانی، آنقدر تا مواد زائد در جوش جدا شده و عصاره و خامه حکمت بدست آید، سپس آن را گرفته در بشقاب رضا و تسلیم ریخته و باد نفخ و نسیم استغفار بر آن میدمی تا بیشتر از آنکه فاسد شده، خنک شود و این برایت گوارا می شود آنگاه در جائی که آدمی نباشد و جز خدا کسی ترا نبیند می نوشی این است داروئی که درد گناه را ساکت و جراحات معصیت را التیام می بخشد چنانچه اثری از آن باقی نمی ماند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید