مکان یار
مکان یار

دریاچه سد خاکی مراش آدرس: ایران - زنجان - دندی جنوب

دریاچه سد خاکی مراش
آدرس: ایران - زنجان - دندی جنوب منطقه انگوران

این دریاچه، از جاذبه های طبیعی استان زنجانه، که در دهستان مه نشان، جنوب منطقه حفاظت شده انگوران قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید