بررسی خودرو
بررسی خودرو

دریفت حماسی از سری 2 گرن تور چه کسی می‌گوید

دریفت حماسی از سری 2 گرن تور 
 چه کسی می‌گوید

دریفت حماسی از سری 2 گرن تور
چه کسی می‌گوید که با خودروهای محور جلو محرک نمی‌توان دریفت کرد؟ چندین بار در مقاله‌هایی جداگانه به این موضوع پرداختیم و راه حل‌های ساده‌ای با استفاده از وسایل خارجی برای دوست داران دریفت معرفی کردیم که می‌شد با خودروهای محور جلو دریفت زد، ولی آیا بدون وسیله‌های خارجی هم می‌توان با خودروهای محور جلو دریفت زد؟!
بی.ام.و سری 2 "گرن تور" و برادر کوچک‌ترش "اکتیو تور"را می‌توان جذاب‌ترین خودروهای استیشن عنوان کرد که از ترکیب یک نام تجاری آلمانی و یک ظاهر جذاب تشکیل شده‌اند. حال این خودرو در مقابل نگاه‌های تماشاگران و در پیست نوربرگ رینگ آلمان موفق به انجام یک دریفت حماسی شده است تا دیگر حقارت خودروهای محور جلو در دریفت زدن به پایان برسد.
البته ناگفته نماند که این دریفت از ترکیب مهارت راننده و خارج شدن کنترل خودرو خلق شده که در انتها با مهارت بالای راننده، خودرو جمع شود تا وقوع حادثه احتمالی و از دست رفتن کنترل خودرو به طور کامل، تبدیل به یک دریفت زیبا از یک خودروی محور جلو محرک شود. هرچند پس از اتمام دریفت، راننده پا به ترمز شده و مابقی مسیر را محتاط‌تر دنبال می‌کند.
در ادامه می‌توانید فیلم کوتاه این دریفت حماسی از یک خودروی محور جلو محرک، آن هم بی.ام.و "سری 2 گرن تور" را مشاهده کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید