هر روز!
هر روز!

دری از درهای بهشت برای وصول

دری از درهای بهشت 
 
 
 برای وصول

دری از درهای بهشت


برای وصول به رحمت و رضوان خداوند و بهشت برین الهی، اسباب مختلفی وجود دارد که در احادیث، به عنوان «درهای بهشت» معرفی شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، جهاد است.ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه؛

برای وصول به رحمت و رضوان خداوند و بهشت برین الهی، اسباب مختلفی وجود دارد که در احادیث، به عنوان «درهای بهشت» معرفی شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، جهاد است.
در حدیثی از امام صادق(علیه‌السلام) آمده اس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید