بهترین زندگی
بهترین زندگی

در آغوش گرفتن نوزاد، محکم بگیریم/ کلیپ اصول در

در آغوش گرفتن نوزاد، محکم بگیریم/ کلیپ
اصول در آغوش گرفتن صحیح نوزادان چیست؟ چگونه باید آن ها را بغل کنیم تا آسیبی به آن ها وارد نکنیم؟ وقتی او را بلند می کنید باید مراقب سر بچه باشید، چرا که حساس ترین جای نوزاد است.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید