مسیر سبز
مسیر سبز

در این قوم عکاسی گناه است! +عکس روزگار نو: این

در این قوم عکاسی گناه است! +عکس 
 روزگار نو: این

در این قوم عکاسی گناه است! +عکس
روزگار نو: این مردم صمیمی و شاد فکر می کنند عکس گرفتن گناه است!

کلی هوفر در یک کلونی هاتریت (Hutterite) در مناطق روستایی مانیتوبا در کانادا بزرگ شد و از یازده سالگی شروع به گرفتن عکس کرد. او سرانجام در 19 سالگی مجبور شد کلونی خود را ترک کند تا بتواند به عکاسی بپردازد که عشق او است.

هاتریت ها (Hutterites) یک شاخه از آناباپتیست ها ( Anabaptists) هستند که ریشه ی آن ها به اصلاحات رادیکال قرن شانزدهم به رهبری مارتین لوتر باز می گردد. از باور های آن ها می تواند به جامعه ای سرشار از نیکی و صلح کامل اشاره نمود. جامعه هوتریت ها که مهاجر نشین  نامیده می شوند همه روستایی هستند و درآمد بسیاری از آن ها بسته به موقعیتشان متکی بر کشاورزی و دامداری است. هر روزه تعداد بیشتر و بیشتری از این کلنی ها به دلیل دشوار بودن زندگی بر پایه ی کشاورزی به تولید رو می آورند. این کلنی ها در ساخت خانه، تعمیر و نگهداری تجهیزات و درست کردن لباس خود کفا هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید