هر روز!
هر روز!

در تناسب اندام چه اشتباهات ورزشی میکنیم؟ در تناسب اندام

در تناسب اندام چه اشتباهات ورزشی میکنیم؟ در تناسب اندام

در تناسب اندام چه اشتباهات ورزشی میکنیم؟
در تناسب اندام چه اشتباهات ورزشی میکنیم؟ : در تناسب اندام چه اشتباهات ورزشی میکنیم؟
: در تناسب اندام چه اشتباهات ورزشی میکنیم؟

: به گزارش : تناسب اندام میتواند هم بدن را سالم نگه دارد و هم سرحال بودن فرد را تضمین کند.اشخاصی که بدنسازی میروند یا تمرین های خاصی همانند دو را انجام میدهند بیشتر از دیگران فعال هستند و البته روابط عمومی خوبی دارند.تناسب اندام خوب است اما بصورتی که اشتباهی در آن صورت نگیرد.این اشتباهات که میگوییم چه اشتباهاتی هستند ؟

میزان دقیق استراحت با توجه به خصوصیات فرد و نیز سطح تناسب اندام او متفاوت خواهد بود. در اینجا به برخی از دستورالعمل های شایع درباره میزان استراحت در قالب نقطه شروعی برای تمرین بعدی تان می پردازیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید