هر روز!
هر روز!

دسترسی سازمان NSA به اطلاعات کامپیوترهای آفلاین NSA به اطلاعات

دسترسی سازمان NSA به اطلاعات کامپیوترهای آفلاین NSA به اطلاعات

دسترسی سازمان NSA به اطلاعات کامپیوترهای آفلاین
NSA به اطلاعات کامپیوترهایی که به اینترنت وصل نیستند نیز دسترسی دارد
به گزارش : به نظر می رسد دایره حفظ امنیت با لو رفتن اطلاعات ریز و درشت مربوط به سازمان NSA آمریکا، روز به روز محدودتر می شود. پیش از این خیلی از افراد عقیده داشتند که کامپیوتر امن، کامپیوتری است که به اینترنت متصل نشود اما حالا با انتشار یک خبر در وبسایت نیویورک تایمز زیر سوال رفته است.دسترسی سازمان NSA به اطلاعات کامپیوترهای آفلاین : دسترسی سازمان NSA به اطلاعات کامپیوترهای آفلاین
: دسترسی سازمان NSA به اطلاعات کامپیوترهای آفلاین
بر اساس این گزارش، سازمان NSA یک تکنولوژی سری در اختیار دارد که اجازه می دهد از طریق امواج رادیویی به اطلاعات موجود در کامپیوترهایی که به اینترنت متصل نیستند، دسترسی داشته باشد.
این تکنولوژی که گفته می شود حداقل از سال 2008 در حال استفاده است، می تواند به کمک امواج رادیویی و از طریق یک رابط مانند USB، اطلاعات را به ایستگاه های جاسوسی تا کیلومترها دورتر منتقل کند.
هرچند سند مشخصی درباره اینکه این تکنولوژی در کجا مورد استفاده قرار گرفته است وجود ندارد اما به نظر می رسد دیگر عدم اتصال به شبکه اینترنت نیز نمی تواند خطر ناامنی را برای ما کاهش دهد. / وبلاگینا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید