هر روز!
هر روز!

دستورالعملی برای ترک گناه یاد خدا عامل گناه

دستورالعملی برای ترک گناه 
 
 
 یاد خدا عامل گناه

دستورالعملی برای ترک گناه


یاد خدا عامل گناه زدایی از ذهن، ضمیر و عمل انسان خواهد شد و جدیت و موفقیت در این امر پیروزی بزرگی برای انسان است. یاد خدا در واقع دفع دشمن شیطان و نفس از همان خاکریز اول است .
برای مصون ماندن انسان از گناهان در متون دینی، مخصوصاً قرآن کریم راهکارهایی ارائه گردیده که به برخی از آن‌ها اشاره می نماییم :
این خود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید