مسیر سبز
مسیر سبز

دستگیری رئیس بانک ایران و ونزوئلا رییس اهل کاراکاس بانک

دستگیری رئیس بانک ایران و ونزوئلا
رییس اهل کاراکاس بانک بین المللی توسعه به علت نادرست بودن برخی ارقام پرداختی با موجودی بانک، برای ارائه اسناد لازم بازداشت شده است. بانک بین المللی توسعه از شعب خارجی بانک توسعه صادرات است که سرمایه آن توسط ایران تامین شده و با کمک ونزوئلا فعالیت می کند.

منبع: روزنامه خراسان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید