اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

دست رحمانی به مدال نرسید به گزارش ""، نازنین رحمانی

دست رحمانی به مدال نرسید به گزارش ""، نازنین رحمانی

دست رحمانی به مدال نرسید
به گزارش ""، نازنین رحمانی در مسابقات روئینگ بخش تک نفره بانوان در رقابت با حریفان به عنوانی بهتر از چهارمی رسید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید