مکان یار
مکان یار

دشت حصارچال آدرس: ایران - مازندران - چالوس جاده چالوس دشت

دشت حصارچال آدرس: ایران - مازندران - چالوس جاده چالوس دشت

دشت حصارچال
آدرس: ایران - مازندران - چالوس جاده چالوس

دشت حصارچال از دشت های استان مازندرانه که جزو جاذبه های طبیعی و گردشگری این استانه که بسیار زیباست و مورد توجه و علاقه گردشگران داخلی و خارجی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید