مسیر سبز
مسیر سبز

دشت‌های سحرانگیز توسکانا ایتالیا +عکس خبرگزاری فارس: در جهان مناطقی

دشت‌های سحرانگیز توسکانا ایتالیا +عکس 
 خبرگزاری فارس: در جهان مناطقی

دشت‌های سحرانگیز توسکانا ایتالیا +عکس
خبرگزاری فارس: در جهان مناطقی وجود دارد که زیبایی آنها بسیار سحر انگیز و خیره کننده است، دست‌های «توسکانا» در ایتالیا یکی از این نقاط جهان است.

«سویاسا مارسین» عکاس ایتالیایی این دشت‌ها را به تصویر کشیده است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید