مکان یار
مکان یار

دشت گورم (سیاهچال) آدرس: ایران - فارس - فراشبند‎ گنبد ه&#157

دشت گورم (سیاهچال) آدرس: ایران - فارس - فراشبند‎ گنبد ه&#157

دشت گورم (سیاهچال)
آدرس: ایران - فارس - فراشبند‎

گنبد های نمکی، جنگل انبوه، چشمه های شور و شیرین، دریاچه، روستای تاریخی باچان، طبیعت بکر.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید