هر روز!
هر روز!

دعای آخر ماه شعبان : دعای آخر ماه شعبان

دعای آخر ماه شعبان : دعای آخر ماه شعبان

دعای آخر ماه شعبان
: دعای آخر ماه شعبان
: دعای آخر ماه شعبان
: : ازحضرت امام رضا (علیه السلام) منقولست که هر که سه روز از آخر ماه شعبان روزه بدارد و به ماه مبارک رمضان وصل کند حق تعالى ثواب روزه دو ماه متوالى براى او بنویسید و ابَوُالصّلت هَروى روایت کرده است که در جمعه آخر ماه شعبان به خدمت حضرت امام رضا (علیه السلام) رفتم ؛ حضرت فرمود که اى ابوالصَّلْت اکثَر ماه شعبان رفت و این جمعه آخر آن است پس تدارک و تلافى کن در آن چه از این ماه مانده است تقصیرهایى را که در ایّام گذشته این ماه کرده اى و بر تو باد که رُو آورى بر آنچه نافع است براى ت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید