هر روز!
هر روز!

دعا برای شفای حال مریض : دعا برای شفای حال

دعا برای شفای حال مریض : دعا برای شفای حال

دعا برای شفای حال مریض
: دعا برای شفای حال مریض
:  
در این بخش ذکر سوره و دعاهایی که برای شفای مریض مجرب هستند را گرد آوری کرده ایم.

 
به گزارش : هر که بیمار باشد و این دعا را در آن بیماری چهل مرتبه بخواند، به امید خدا شفا پیدا کند…
»» این دعا برای شفای مریض یا بیمار است  بخوانید ان شاء الله شفا یابد ««
در زبده الدعوات روایت کرده است که رسول خدا (ص) به خانه حضرت فاطمه (س) آمد. امام حسن را بیمار یافت و این منظره بر آن حضرت خیلی گران آمد. جبرئیل نازل شد و گفت:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید