هر روز!
هر روز!

دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست : دلایل افت تحصیلی نوجوان

دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست : دلایل افت تحصیلی نوجوان

دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست
: دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست

شیوه های مدرن زندگی امروزی باعث شده تا نوجوان کمتر راغب به ادامه تحصیل بوده و بیشتر به دنبال کسب و کار، ایجاد شغل و بدست آوردن درآمد بوده همچنین افسردگی پدر و مادر نیز بر فرزندشان تاثیر گذار است.

به گزارش : عدم انعطاف پذیری محیط تحصیلی، خشونت رفتار مربیان با دانش آموزان، پایین بودن عملکرد آموزشی با افت تحصیلی نیز از دیگر عوامل دل زدگی نوجوان به تحصیل شده و از طرفی استرس، ترس از آینده شغلی و کسب و کار از دیگر موارد عدم اشتیاق نوجوان به درس خواندن است.

گفت و گوی والدین با فرزند نوجوان خود، حل مسائل و دلایل عدم اشتیاق او به تحصیل، عدم سخت گیری به فرزند در کسب رتبه های برتر در درس هایش، رفع مشکلات استرس و نگرانی از آینده شغلی بوسیله معرفی به او از جمله راه های افزایش اعتماد به نفس و در نتیجه کاهش افت تحصیلی خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید