ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
1391781_614054855328737_1472126592_n.jpg

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست
تو مرا باز رسانی به یقینم کافیست
قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو
گهگاهی که تو یادم بکنی هم کافیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید